PODSTAWA PROGRAMOWA kształcenia w zawodach zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla 55 zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Technik mechanik 311504

PATRONAT

Wydział Inżynierii Produkcji Wydział samochodów i maszyn roboczych

www.zespolmechaniczny.edu.pl

 

Technik mechanik to zawód przygotowujący specjalistów w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Ten nie nowy zawód, nadal należy do grupy najbardziej poszukiwanych na rynku pracy szczególne przez przedsiębiorstwa zainteresowane wykwalifikowaną kadrą techniczną.
Technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· wytwarzania części maszyn i urządzeń;

· dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

· instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

· obsługiwania maszyn i urządzeń;

· organizowania procesu produkcji.

Kwalifikacje zawodowe:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

W procesie kształcenia oferujemy:

– komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania z wykorzystaniem programu Solid Edge Edgecam, AutoDesk AutoCad, AutoDesk Inventor,

– dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną ( pracownia rysunku technicznego, pracownia technologiczna, pracownia metrologiczna, itp.),

– wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z dużym doświadczeniem zawodowym,

– praktyki zawodowe realizowane w zakładach dysponujących nowoczesnym parkiem maszynowym, m.in.: ZNTK, FUD, LUCCHINI POLAND, ZM Jabłoński,

– uczestnictwo uczniów w różnego rodzaju pokazach i ćwiczeniach w ramach współpracy Szkoły z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną,

– atrakcyjne wycieczki przedmiotowe,

– przygotowanie merytoryczne absolwentów niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

– rozwijanie zainteresowań technicznych poprzez prace projektowe i konstrukcyjne,

– przygotowanie do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników,

– kursy doskonalenia zawodowego np. spawacza, operatora wózków widłowych, koparek oraz obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – w ramach projektów unijnych.

Możliwości zatrudnienia:

· Technik mechanik może pracować na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego : brygadzisty, mistrza, asystenta głównego mechanika, specjalisty ds. kontroli jakości, instalatora maszyn i urządzeń, technologa, konserwatora, pracownika biura obsługi w serwisie.

· Jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

· Duże możliwości zatrudnienia mają technicy z dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami zagranicznymi.

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:

wyższe uczelnie techniczne Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna.

{webgallery}
technikmech.001technikmech.002technikmech.003
techmech020techmech021techmech022techmech023techmech025techmech026techmech028techmech029techmech024techmech027{/webgallery}