www.zespolmechaniczny.edu.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia. Kierunki i kwalifikacje na rok szkolny 2021/2022

1.    Blacharz samochodowy 721306
MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
2.    Elektromechanik 741201
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
3.    Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
4.    Elektryk 741103
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
5.    Lakiernik samochodowy 713203
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
6.    Mechanik pojazdów samochodowych 723103
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
7.    Ślusarz 722204
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
8.    Elektronik 742117
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
9.    Kierowca mechanik 832201
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
10.   Mechanik motocyklowy 723107
MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
11.   Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Branżowa Szkoła I Stopnia. Kierunki i kwalifikacje od roku 2019/2020

1.    Blacharz samochodowy 721306
K1MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

2.    Elektromechanik 741201
K1 EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

3.    Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
K1 MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

4.    Elektryk 741103
K1 EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

5.    Lakiernik 713201
K1 MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych.

6.    Mechanik pojazdów samochodowych 723103
K1 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

7.    Ślusarz 722204
K1 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

8.    Elektronik 742117
K1 EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

9. Kierowca mechanik 832201
Au.04. Eksploatacja środków transportu drogoweg

10. Mechanik motocyklowy 723107
MG. 23. Diagnozowanie inaprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

11.Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
MG. 05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych


OFERTA KSZTAŁCENIA

3 LETNIA
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA do 2016/2017

       KIERUNKI KSZTAŁCENIA

JEDEN JĘZYK OBCY DO WYBORU

      Mechanik pojazdów samochodowych


      JĘZYK ANGIELSKI

      JĘZYK NIEMIECKI

      JĘZYK ROSYJSKI

plan nauczania Podstawa programowa

 Elektromechanik pojazdów  samochodowych

plan nauczania Podstawa programowa

 Blacharz samochodowy

plan nauczania

Podstawa programowa

 Ślusarz

plan nauczania

Podstawa programowa

  Lakiernik

plan nauczania

Podstawa programowa

  Elektryk

plan nauczania

Podstawa programowa

  Elektromechanik

plan nauczania

Podstawa programowa

       Operator obrabiarek skrawających

plan nauczania

Podstawa programowa

  Monter elektronik

plan nauczania

Podstawa programowa

     Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

plan nauczania

Podstawa programowa