Technik fotografii i multimediów

Kwalifikacja AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Kwalifikacja AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

image015